Op 27, 28 en 29 oktober heeft het 8e Toverbalfestival plaatsgevonden! Drie dagen lang heeft het publiek kunnen genieten van een variatie aan voorstellingen, gespeeld door theatergroepen uit de regio. Zij zullen streden daarbij om twee prijzen: een vakjuryprijs en een publieksprijs!

De winnaar van zowel de vakjuryprijs als de publieksprijs van het 8e Toverbalfestival is geworden: Theatergroep Facet uit Den Haag met hun eenakter Blauwe Bruiden!

Een mooi artikel over het Toverbalfestival verscheen op woensdag 1 november in het Leiderdorps Weekblad. Klik hier voor het artikel!

De foto's van de feestelijke prijsuitreiking zijn hieronder te zien!

Wat is het Toverbalfestival?

Het Toverbalfestival wordt om het jaar door Theater Toverlei georganiseerd. Het is een eenakterfestival waaraan amateur-toneelverenigingen uit de regio mee kunnen doen. Ongeveer acht toneelgroepen kunnen op dit festival een eenakter ten tonele brengen en daarbij strijden om twee prijzen (vakjuryprijs en publieksprijs). Toverlei doet zelf zonder mededinging mee.

Het Toverbalfestival heeft tot doel om verschillende toneelstukken, gespeeld door verschillende toneelgroepen, aan het publiek te tonen. Op deze manier maakt het publiek kennis met een diversiteit aan toneelvormen, stukken, spelers, en groepen.

Per avond worden drie eenakters opgevoerd die niet langer mogen duren dan 45 minuten.Na iedere eenakter wordt het publiek verzocht de zaal te verlaten omdat dan in het theater een wisseling plaatsvindt van decor, licht, geluid en spelers.

Voor het Toverbalfestival wordt een vakjury aangesteld, bestaande uit een drietal regisseurs, die alle eenakters bekijkt en een juryrapport opstelt. Na afloop van de drie eenakters die op één dag plaatsvinden, spreekt de voorzitter van de jury de bevindingen van die dag uit. Na afloop wordt het juryrapport ook aan de deelnemers toegezonden.

Op zondagmiddag, na afloop van de laatste eenakter, vindt de prijsuitreiking plaats. De vakjuryprijs wordt uiteraard door de vakjury bepaald en uitgereikt. De publieksprijs wordt bepaald door het publiek en uitgereikt door de burgemeester, dan wel de loco-burgemeester van Leiderdorp. Aan de hand van scoreformulieren die iedere bezoeker krijgt bij binnenkomst in de zaal, wordt deze prijs bepaald.

De vakjuryprijs en de publieksprijs bestaan uit een door een kunstenaar gemaakte Toverbal. Ieder jaar is het weer een verrassing waaruit de bal zal bestaan: keramiek, glas, steen, ijzer?
Vrienden van Theater Toverlei